@printbangkok.asia

063-516-8169

TH | EN
เกี่ยวกับเรา
about us
โรงพิมพ์ Print Bangkok  ภายใต้นโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และความคุ้มค่าสูงสุดแก่ลูกค้า มีบริการงานพิมพ์ที่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ บริการงานพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์งานพิมพ์กว่า 20 ปี ในการสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพแก่ลูกค้า แบ่งเบาภาระของลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนงานพิมพ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน

โรงพิมพ์ Print Bangkok บริการงานพิมพ์ ด้วยระบบ One Stop Printing Services บริการครบวงจรในจุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูง ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อรังสรรค์ผลงานการพิมพ์คุณภาพ Premium ยกระดับงานพิมพ์ของคุณในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม

โรงพิมพ์ Print Bangkok บริการงานพิมพ์ด้วยความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลา เน้นการสร้างมิตรภาพที่ดีในระยะยาวมากว่ากำไรในระยะสั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุด เมื่อท่านใช้บริการงานพิมพ์กับ Print Bangkok
กระบวนงานพิมพ์คุณภาพ

ฝ่ายขาย

คู่คิดและที่ปรึกษางานพิมพ์ส่วนตัว เต็มใจบริการตลอด 24 ชม.

ฝ่ายอาร์ต

ออกแบบงานพิมพ์เพื่อความสวยงาม และ ตรงใจ

ฝ่ายผลิต

รังสรรค์งานพิมพ์คุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

ฝ่ายจัดส่ง

ส่งมอบงานพิมพ์ถึงมือคุณ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา

24 ชั่วโมง

งานด่วน ผลงานรวดเร็ว

20 ปี

ประสบการณ์ทำงาน

450 ประเภท

กระดาษให้เลือก

35 เทคนิค

พิเศษในการผลิต