@printbangkok.asia

063-516-8169

TH | EN

** ข้อมูลอ้างอิงผลประกอบการจากปี 2559 **


1,457,000

พิมพ์หนังสือออกไปแล้ว มากกว่า
1,457,000 เล่ม


3,875,000

พิมพ์แผ่นผับ ใบปลิว ออกไปแล้ว มากกว่า
3,875,000 แผ่น


7,580,000

พิมพ์สติกเกอร์ออกไปแล้ว มากกว่า
7,580,000 ชิ้น


70

จัดส่งสินค้าออกไปแล้ว
กว่า 70 จังหวัด ทั่วประเทศ