@printbangkok.asia

063-516-8169

TH | EN
บทความ
article

งานพิมพ์ออฟเซ็ท

              การพิมพ์ออฟเซ็ทหมายถึงกระบวนการพิมพ์ที่หมึกจะสัมผัสกับแผ่นเพลทแม่พิมพ์และกระดาษโดยตรงผ่านลูกกลิ้ง การพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์ที่กระดาษหรือวัสดุพิมพ์จะไม่สัมผัสกับแม่พิมพ์โดยตรง เป็นการพิมพ์จากแม่พิมพ์ที่เรียกว่าเพลท นำไปพิมพ์ติดบนกระดาษ งานที่ได้จึงมีคุณภาพสูง เป็นงานพิมพ์ที่ชัดเจน สีสวยงาม สดใส สม่ำเสมอ และมีความเสถียรกว่างานพิมพ์ประเภทอื่น

               การพิมพ์ออฟเซ็ทจะพิมพ์โดยใช้เครืองพิมพ์ขนาดใหญ่และราคาสูง มีการบำรุงรักษาค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เพลทแม่พิมพ์ในแต่ละงานที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากเพลทจะใช้ได้ เฉพาะงานนั้นๆ เพียงงานเดียว ดังนั้นการพิมพ์ออฟเซ็ทจึงจะมีต้นทุนค่นข้างสูง แต่เป็นต้นทุนคงที่ กว่างานพิมพ์ในระบบอื่น ซึ่งหากพิมพ์ในปริมาณมากๆ จะคุ้มค่าและราคาเฉลี่ยต่อชิ้นถูกกว่า รวดเร็วคุณภาพดีกว่าคะ

                เป็นไงบ้างค่ะ คราวนี้พอจะทราบเกี่ยวกับระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ทมากขึ้นหรือยังคะ  ที่ โรงพิมพ์ Print Bangkok เรารับงานพิมพ์ออฟเซ็ต คุณภาพงานพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ Heidelberg  จากประเทศเยอรมัน เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตที่ได้การยอมรับจากทั่วโลก เรื่องคุณภาพงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม 


 ท่านสามารถติดต่อสอบถามงานพิมพ์ได้ทางช่องทาง  บอกรายละเอียดงานพิมพ์ได้ทางตลอด 24 ชม.ได้ที่
             Website : http://www.printbangkok.asia 
             Facebook  : Print Bangkok   
             LINE ID : @printbangkok.asia 
             สายด่วน  : 063 516 8169